Uzavírka Brněnského mostu

Vážení rodiče,
začátkem dubna dojde k uzavření Brněnského mostu. Hlavní objízdná trasa povede přes ulici Okružní, která je jedinou příjezdovou trasou k naší škole. Dojde i k výrazným dočasným změnám v trasách linek MHD. Bohužel se tedy dají očekávat značné dopravní komplikace po dobu několika měsíců. Zvažte proto, zda nebude vhodnější pro dopravu dětí použít MHD nebo dojít s dětmi ke škole pěšky.
Protože mnoho dětí dovážíte auty z okolních obcí, počítejte s nutností časové rezervy, aby bylo dítě nejen ve škole včas, ale aby naopak bylo i včas vyzvednuto ze školní družiny.
V rámci třídnických hodin jsme situaci uzavírky s dětmi prodiskutovali a poučili jsme je o pravidlech bezpečnosti silničního provozu.
Aktuální informace týkající se uzavírky Brněnského mostu jsou na stránkách města a budou zde průběžně doplňovány.

Fotky
Štítky