„Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zažehnout.“ (Sokrates)

Veletrh zdraví 2016

24. VELETRH ZDRAVÍ se koná 19. října 2016 v rámci projektu Cesty ke zdraví – s větrem v zádech

Dopolední program pro žáky:

Waterproject

150511_waterproject.jpg

Studijní výměnný pobyt - Holandsko - Waterproject
Aktualizováno 7. 10. 2016, 18:25 hod.
Ve 13:10 vyjel autobus na cestu do Jihlavy, nyní (18:25) je v Německu na dálnici, kolem 22:30 by měl dojet do ČR, přibližný příjezd ke škole je v sobotu před 2. hodinou ráno.

Výuka anglického jazyka v 1. a 2. ročníku

aj_happy_house.png

Dobrý den,
vzhledem k problémům s MultiRomem HAPPY HOUSE doporučujeme používat níže uvedený odkaz:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

Evropský den jazyků

EDJ logo

Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků.

Evropský den jazyků je slaven v 46 členských státech Rady Evropy. Cílem tohoto Dne je povzbuzení učení se jazykům všemi věkovými kategoriemi, prohloubení respektu ke všem evropským jazykům, včetně jazyků, kterými se mluví v regionech a mezi národnostními menšinami.

Rada Evropy se zadostiučiněním poznamenává, že hlavní cíle Evropského roku jazyků 2001, od něhož se každoročně slaví Evropský den jazyků, jsou také cílem Roku jazyků ve Spojených a v Africe.
Cílem Evropského dne jazyků je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

Bezpečnostní certifikát ZŠ O. Březiny

Chrome - varovná hláška

Nabízíme Vám ke stažení a následnému importu bezpečnostní certifikát naší školy.
Návod v příloze této stránky Vám umožní jednoduše naimportovat kořenový certifikát naší školy do Vašeho počítače a nastavit ho jako důvěryhodný. Tím budete moci plnohodnotně využívat naše zabezpečené připojení do školního systému Internetové klasifikace.
Navíc se samozřejmě již přestanou objevovat varovná hlášení během připojování do zabezpečené Internetové klasifikace naší školy.

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva 13. 9. 2016
Představení předsedů jednotlivých tříd
- Viz předsedové tříd 2016/2017
- Schůzky se bez omluvy nezúčastnili zástupci 5. C, 6. A a 6. B

Kroužek flétny

Vzhledem k velkému počtu dětí došlo k rozdělení dětí do skupin, každá skupina bude mít kroužek 1x za 14 dní.
V příloze je k dispozici rozpis, kdy který žák bude kroužek navštěvovat.

Rada rodičů

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána ředitelem školy. Základním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentace školy.

Výbor Rady rodičů

 • Čamra Karel (6. A) – předseda Sdružení rodičů
 • Čecháčková Pavla (8. A) – pokladník
 • Šťávová Stanislava (9. B)
 • Projekt Kariéra – 9. ročník, pondělí a úterý 5. – 6. září 2016

  150620_obhajoby_sem_praci.jpg

  Během pondělí a úterý proběhnou pro žáky 9. ročníku semináře, ve kterých probereme všechny informace týkající se seminárních prací, prezentací, termínů, kritérií hodnocení atd.

  Výjezdy žáků 6. - 8. ročníku

  150903 nezavisli 7roc 240

  6. ročník – Poznávání a pravidla spolupráce
  Místo, ubytování a stravování: Areál chat Moravských kováren, Turistická chata Čeřínek
  Doprava: Autobusem ICOM
  Zajištěno: Trička

  Školní družina a zájmová činnost

  Krouzek kolaz pohybove hry

  31. 8. 2016 - Aktualizována nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017.
  Tuto nabídku obdrží žáci od třídních učitelů. Soubor "160901_krouzky_SD_nabidka.pdf" si můžete stáhnout v dolní části stránky.

  Jak bude vypadat první týden ve škole pro naše prvňáčky?

  prvnacci_prvni_den.jpg
 • Naši noví prvňáčci (i s rodiči a případným doprovodem) se sejdou ve školní jídelně, kde proběhne slavnostní zahájení školní výuky žáků 1. ročníku.
 • Po skončení slavnostního uvítání v jídelně odvedou do tříd prvňáčky žáci 9. ročníku.
 • Již tento den si nezapomeňte vzít do školy aktovky (přezůvky na první den nenoste).
 • Přibližně v 9:15 hodin ukončíme naše první setkání ve škole.
 • Jídelna bude vydávat obědy od 10 do 12 hodin.
 • Plán přípravného týdne 25. – 31. 8. 2016 pro vyučující

  V příloze je k dispozici plán přípravného týdne v přehledné tabulkové podobě.
  Čtvrtek 25. 8.
  8:00 – 8:55 Úvodní porada všech zaměstnanců – P. Říha

  Organizace školního roku - akce školy 2016/2017

  Plánované akce školního roku 2016/2017

  Školní rok začíná 1. 9. 2016, zahájení začne ve třídách (kromě 1. ročníku) v 8:10 hod.

  Hlavní akce školního roku
  26. 9. 2016 Evropský den jazyků – 26. září
  19. 10. 2016 Veletrh zdraví (v rámci projektu Cesty ke zdraví – s větrem v zádech)
  15. 3. 2017 Svět práce
  duben 2017 Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří)

  Služby vedení školy o letních prázdninách

  středa 9:00 – 11:00 hod.

 • 1. 7. (pátek) - Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Pavel Říha, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová
 • Závěrečné video z konce školního roku

  160630 zaver skolniho roku 002

  Na našem YouTube kanálu je dnešní video z konce školního roku - slavnostní předání ocenění žákům a rozloučení našich deváťáků.

  Fotky z konce školního roku

  160630 zaver skolniho roku 171

  Odkazy na webovou fotogalerii:
  Závěr školního roku 2015/2016 - Rozloučení našich deváťáků
  Prvňáčci se loučí s deváťáky
  Certifikáty - seminární práce - 9. r.
  Certifikáty z anglického jazyka - 9. r.

  Zatímco výše uvedené odkazy jsou na vedené na fotky zmenšené pro potřeby webu, následující odkaz obsahuje všechny tyto čtyři fotogalerie s nezmenšenými fotografiemi v původní kvalitě. Navíc obsahuje všechny fotky z konce školního roku, zatímco ve fotogalerii na webu jich je zhruba polovina.

  Balíček z konce školního roku - naši deváťáci a prvňáčci

  Působení 9. B aneb uteklo to jako voda ...

  2008_1b_01.jpg

  aktualizováno 29. 6. - Vzkaz od paní učitelky Pikové
  Moji milí bývalí prvňáčci - i z 9.A i z 9.B, moc hezky jste to napsali, i učitelé si totiž často rádi zavzpomínají. A Vaši třídu mám v paměti hodně hluboko založenou...omlouvám se za to střídání učitelek, které bylo způsobeno mou indispozicí, takže jsme spolu, bohužel, nemohli být tak dlouho, jak bych si opravdu přála, ale i tak jste byli jedni z mých nejoblíbenějších žáčků a i Vaši rodiče byli perfektní.

  Balíčky fotografií za školní rok 2015/2016 ve vyšším rozlišení

  29. 6. 2016 - Doplněna 1. A a 1. C
  Některé třídní učitelky pro rodiče a žáky připravily kompletní balíčky fotografií týkající se dané třídy za celý školní rok 2015 - 2016. Pokud vyučující s žáky připraví i další balíčky, budou zde zveřejněny později.

  Uplynulý školní rok očima 8. B

  Žáci 8. B shrnuli v prezentaci uplynulý školní rok 2015/2016.

  Syndikovat obsah